Kontakt:


Koordynator całego projektu:

Jacek Gołębiowski
ichthis@poczta.pl


Koordynator Płockiego Skryptorium:

Ewelina Kinalska
ekinalska@wp.pl


 Koordynator konkursu fotograficznego:

Lidia Karłowicz
lidiakar@gmail.com

Dorota Kowalczyk
dorota_kowalczyk1@op.pl


 Reżyser Teatru Trzeciego:

Adam Łoniewski
syfon77@gmail.com


 Szef zespołu Highway to Heaven:

Małgorzata Wydra
 m_wydra@tlen.pl


 Koordynator warsztatów dziennikarskich:

Grażyna Rybicka
rybgra1@wp.pl


Obsługa techniczna, grafika i promocja:

Paweł Kolczyński
kolczynski@mlodzi.rel.pl

Copyright © by Bardzo Dobra Cooltura/Fundacja Studnia/Paweł Kolczyński
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie w Polsce i na całym świecie. Informacje odnośnie wykorzystania zdjęć oraz innych materiałów: kolczynski@mlodzi.rel.pl

Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec