Entuzjaści PDP

Co mówią sami o sobie?

Jesteśmy grupą początkujących dziennikarzy. Uczymy się w Zespole Szkół nr 3 w Płocku. Przyjęliśmy nazwę, która charakteryzuje nasz stosunek do świata: jesteśmy entuzjastami Prawdy, Dobra i Piękna i nie uważamy tego za obciachowe. Chcielibyśmy upowszechniać informacje o pozytywnych przedsięwzięciach i działaniach, bo wiemy, że dobro nie promuje się samo, trzeba wysiłku, żeby je rozreklamować. „Powołał nas do życia” ks. Jacek Gołębiowski koordynator projektu Bardzo Dobra Cooltura. Staramy się być obecni tam, gdzie realizują się mądre i dobre pomysły. Planujemy wizyty w redakcjach płockich mediów, ponieważ bardzo interesuje nas praca dziennikarzy lokalnych.

Copyright © by Bardzo Dobra Cooltura/Fundacja Studnia/Paweł Kolczyński
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona przez prawa autorskie w Polsce i na całym świecie. Informacje odnośnie wykorzystania zdjęć oraz innych materiałów: kolczynski@mlodzi.rel.pl

Get more
Joomla!® Templates
and Joomla!® Forms From Crosstec